ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

วาดเรื่องราวบ้านเกิดฉัน-นิทรรศการงานศิลปะสร้างสรรค์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (8-2)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน วันที่ 12สิงหาคม-18กันยายน (2022)จัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกคลาสศิลปะผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากสำนักงานเขตซิ่นอี้ โดยมีอาจารย์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คุณหลิวเหว่ยฮัวนำสมาชิกใช้เทคนิคจากดินสอสี สีน้ำ
การร่างภาพ และการตัดแปะ มาใช้บรรยายภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและภาพชีวิตของบ้านเกิด แสดงความคิดถึงบ้านเกิด และ
ความงดงามตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของเมืองที่แตกต่างกัน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชื่นชมกับผลงานทางนิทรรศการ

วันที่ออก

2022-08-15