ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...เวิร์กช็อปร่วมประกอบธุรกิจใหม่ในชุมชน (9-1)

สำนักงานเขตซื่อหลินกรุงไทเปกำหนดวันที่ 20 กันยายน 2022  (วันอังคาร)และวันที่ 23 กันยายน(วันศุกร์) ช่วงบ่ายเวลา
13: 30-16:30 น. จัดหลักสูตร ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่...เวิร์กช็อปร่วมประกอบธุรกิจใหม่ในชุมชน ประจำปี 2022  ณ ชั้น 8 ห้องประชุม
สำนักงานเขตซื่อหลิน กรุงไทเป  ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมลงทะเบียนเรียน ค้นหาดูข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ที่พื้นที่ผู้ย้าย
ถิ่นฐานใหม่ หรือโทรสอบถามเบอร์ 02-2882-6200 กด 6501 ซ่งเสี่ยวเจี่ย สมัครออนไลน์(https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/87

วันที่ออก

2022-09-06