ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันออก10/23จัดสัมมนาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง“ลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น” (10-7)

ร่วมเข้าใจถึงลักษณะของเด็กวัยรุ่น พูดคุยปัญหาการอบรมเลี้ยงดู สัมมนาทางออนไลน์Google meet
วันเวลา:10/23(วันเสาร์)เวลา 09:30-12:00น.
สถานที่:02-2631-7059 ต่อ13 คุณหง นักสังคมสงเคราะห์
 

วันที่ออก

2021-10-20