ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กองการเงินกรุงไทเป-การสำรวจรายรับรายจ่ายในครัวเรือนประจำปี2023 (11-11)

เพื่อเข้าใจถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนเพื่อได้ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ การกำหนดนโยบายทางสังคม และการดำเนินการตามมาตรการสวัสดิการสังคม ในปี2023การสำรวจรายรับรายจ่ายของครัวเรือนในกรุงไทเปจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2024 การเข้าเยี่ยมจะสอบถามรวมหัวข้อรายรับรายจ่ายในครัวเรือน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสภาพที่อยู่อาศัย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน หากมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามเบอร์(02)27208889/1999  กด7651-7656

วันที่ออก

2023-11-28