ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตพื้นที่ตะวันตกกรุงไทเป5/22,5/29 จัดชั้นเรียน “ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและทักษะการมีปฎิสัมพันธ์”“เกมออนไลน์และการติดอินเทอร์เน็ต” (4-8)

ไม่เข้าใจจิตใจลูกใช่ไหม?นักให้คำปรึกษาจะมาช่วยแก้ปมให้ผู้ปกครองแต่ละคน มาเรียนรู้ทักษะการมี
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกด้วยกัน!

วันเวลาหลักสูตร:
1.ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและทักษะการมีปฎิสัมพันธ์:2021/5/22(วันเสาร์)เวลา14:00-17:00 น.
2.เกมออนไลน์และการติดอินเทอร์เน็ต:2021/5/29(วันเสาร์)เวลา14:00-17:00น.

โทรศัพท์:(02)2361-6577#33 คุณพัน นักสังคมสงเคราะห์
สถานที่เรียน:ชั้น4 เลขที่207 ถนนเหยียนผิงหนาน เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป
 
 

วันที่ออก

2021-04-22