ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันออกกรุงไทเป 6/13-8/15 จัด“ความทรงจำ เวลา กับชายามบ่าย”ขอเชิญมาผ่อนคลายร่างกายจิตใจไปกับเรา เล่าเรื่องราวชีวิตซึ่งกันและกัน (5-5)

วันเวลา:2020.6/13 ,6/27,7/11 ,7/25 ,8/8 ,8/15 ทุกวันเสาร์เวลา14:00-16:30 น.

สถานที่:ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันออก(ชั้น1เลขที่19 ซอย 83 ตรอก 189 ช่วง3ถนนคังหนิง เขตเน่ยหู)

โทรศัพท์:(02)2631-7059 กด 13

วันที่ออก

2020-05-22