ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แคมป์สัมผัสประสบการณ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:งานโลหะเบื้องต้น-ทำแหวนเงินแบบง่าย (11-9)

หลักสูตรยอดฮิตงานโลหะ“สัมผัสงานโลหะ”มาแล้ว!【สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพกรุงไทเป】ประจำปี2023 “แคมป์สัมผัสประสบการณ์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่งานโลหะเบื้องต้น-ทำแหวนเงินแบบง่าย”กำหนดวันที่16 ธันวาคม 2023 (วันเสาร์) เวลา14:00-16:00 น.จัดที่สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพกรุงไทเป(เลขที่301ถนนซื่อตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป) ณ ห้องเรียนงานโลหะ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2023  (วันพฤหัสบดี) รายละเอียดกรุณาพิจารณาจากใบ DM (รวมลิงก์รับสมัคร)หรือโทรสอบถามเบอร์(02)2872-1940 กด 372

หลินเสียนเซิง ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครเรียน

วันที่ออก

2023-11-20