ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวกรุงไทเป3/6(วันเสาร์)จัด “พลังสตรีพร่างพราว มีฉันที่กำหนด!~กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรี” (2-6)

เชิญวิทยากรเซี๊ยะหม่าลี่มาแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมกิจกรรมผ่านด่านอันแสนสนุก!
                                                                            
วันเวลา:110.3/6(วันเสาร์)เวลา 13:30-17:00 น.
สถานที่:ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวกรุงไทเป( ชั้น7เลขที่21ช่วง1ถนนตี่ฮว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)
เบอร์โทร:(02)2558-0133 กด 13

วันที่ออก

2021-02-17