ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อมูลหลักสูตร“การอบรมจัดหาจ้างงาน”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี2022 (8-3)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงาน วันที่30สิงหาคม2022 (วันอังคาร) เวลา09:00-12:30น.จัดชั้นเรียนอบรมการจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ณ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา(เลขที่171ช่วง2ถนนฉางซา เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ภายในสถานที่มีให้บริการดูแลเด็ก ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครอบรม รายละเอียดกรุณาดูที่:เว็บไซต์ไทเปจิ้วเยว่ต้าปู่เถี่ย หรือสอบถามที่เบอร์23085231  กด703 จางเสี่ยวเจี่ย,712หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2022-08-15