ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถาบันพัฒนาวิชาชีพและสำนักกิจการพลเรือนกรุงไทเป7/12-10/29 จัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการรับเลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่บริการอยู่ไฟหลังคลอด” (4-12)

เรียนรู้การดูแลทารก การดูแลสตรีหลังคลอด และอื่นๆ หลังจบการอบรมช่วยให้คำปรึกษาการสอบใบอนุญาต ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจเข้ามาสมัครเรียน!

วันเวลา:2021/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา09:10-16:10 น.
สถานที่เรียน:สถาบันพัฒนาวิชาชีพกรุงไทเป(เลขที่ 301ถนนซื่อตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
เป้าหมาย:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีทะเบียนบ้าน(หรือมีที่อยู่ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่)ในกรุงไทเป อายุ20ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถด้านภาษาจีนกลางพื้นฐานเพื่อเข้าสอบจะได้รับการพิจารณาก่อน นอกจากนี้ทางหน่วยงานมีการปรับเป้าหมายผู้เข้าอบรมและสิทธิ์เงื่อนไขการลงทะเบียนสมัคร

จำนวนผู้สมัคร:25 คน

เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/2b9q0v
วันเวลาสมัคร:ตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดถึง2021/6/11(วันศุกร์) เวลา17:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก:2021/6/18(วันศุกร์)

*ข้อควรทราบ:

1.รับสมัครทางออนไลน์(เปิดเรียนวันแรกกรุณานำรูปถ่ายขนาด1นิ้วมาด้วย1ใบและนำบัตรประจำประชาชนหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักมาแสดงเพื่อใช้ตรวจสอบ) หากผู้สมัครมีจำนวนมากกว่า25 คน จะคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก
2.หลังจบการอบรมจะให้คำแนะนำสำหรับการทดสอบทักษะเทคนิคระดับเดี่ยวเจ้าหน้าที่รับเลี้ยงเด็ก คาดว่าจะช่วยเหลือให้เข้าร่วมลงทะเบียนครั้งที่3ประจำปี2021ซึ่งทดสอบประเมินและออกใบรับรองทันที(ประมาณเดือน11) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าสอบเอง
3.ระหว่างการอบรมไม่มีบริการอาหารกลางวัน 

วันที่ออก

2021-04-30