ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตเน่ยหู 9/28-10/26 จัด“ชั้นเรียนทำเล็บแสนสนุกเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-1)

เนื้อหาประกอบด้วยการบำรุงเล็บ เรียนสีทาเล็บ การเพ้นท์เล็บสีเจล และอื่นๆ เป็นมืออาชีพและยังสนุก!

วันเวลา : 28 กันยายน-26 ตุลาคม 2021 ทุกวันอังคารเวลา09:00-12:00น.,เวลา13:00-16:00น.
สถานที่ : สำนักงานเขตเน่ยหู ชั้น5ห้องประชุมที่2 (ชั้น5เลขที่99ช่วง6ถนนหมิงเฉวียนตง  เขตเน่ยหู กรุงไทเป)
เบอร์โทร : 02-27925828 ต่อ 208 อู๋เสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-09-06