ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ว่าการไทเปรายงานการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าอาหารเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (8-11)

1. เวลาตรวจสอบ:23 สิงหาคม-25สิงหาคม
2. ขอบเขตการตรวจสอบ:ตามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าทำการตรวจสอบร้านค้าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในไทเปจำนวน23ร้าน
3. ผลการตรวจสอบ:25สิงหาคม ผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้ง23ร้านไม่พบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
4. การติดตามผลดังนี้:
(1)นอกเหนือจากหน่วยกลางให้ข้อมูล23ร้านแล้ว ทางที่ว่าการไทเปได้ดำเนินการวางแผนจะเข้าตรวจสอบร้านค้าที่เหลือต่อไป
(2) ตั้งแต่23สิงหาคม เป็นต้นไป สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักงานแรงงาน และกรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้กับแรงงานต่างชาติ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และประชาชนทั่วไป หากพบสินค้าเนื้อสัตว์จากพื้นที่แพร่ระบาดขอให้นำส่งกองควบคุมสัตว์
**รายงานการตรวจสอบ

วันที่ออก

2021-09-02