ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ศึกษาครอบครัวกรุงไทเป 11/14,12/12จัด「สัมมนาครอบครัวสุขสันต์」(10-1)

เดือน11สัมมนาบทเพลงสัมพันธ์แห่ง『รัก』-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความรักของเยาวชน

วันเวลา:109.11/14(วันเสาร์) เวลา10:00-12:00 น.
รับสมัครทางเว็บไซต์:https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6a9b05b8769

เดือน12สัมมนา-ในบ้านมีเรื่องใหม่─แบ่งปันหัวข้อหนังสือภาพ『บ้าน』ทั้งในและต่างประเทศ
วันเวลา:109.12/12(วันเสาร์) เวลา10:00-12:00 น.
รับสมัครทางเว็บไซต์:https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6ab5cec3da1
สถานที่:ศูนย์ศึกษาครอบครัวกรุงไทเป(เลขที่110 ถนนจี่หลิน เขตจงซาน)
เบอร์โทร;2541-9690 ต่อ 820

Publish Date

2020-10-05