ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันออกกรุงไทเป 5/30(วันเสาร์)จัด“การบรรยายความสุขเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2...ให้ฉันได้นอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน” (5-2)

สืบเนื่องมาจากระยะนี้ที่มีเหตุการณ์โรคระบาด คนจำนวนมากเกิดความเครียดจนนอนไม่หลับ หลักสูตรจะมาแนะนำถึง“การผ่อนคลายด้วยการเจริญสติอย่างไร”ให้ทุกท่านนอนหลับสนิทจนถึงเช้า!
วันเวลา:2020.05/30(วันเสาร์)เวลา 13: 00-15:00 น.
สถานที่:ศูนย์บริการครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเขตตะวันออกกรุงไทเป(ชั้น8 เลขที่5 ซอย46 ตรอก251 ช่วง5 
ถนนหนานจิ่งตง เขตซงซาน)
โทรศัพท์:(02)2631-7059 กด12

วันที่ออก

2020-05-12