ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปิดทำการวันที่31ธันวาคม2021 -3 มกราคม 2022 (12-4)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินวันที่31ธันวาคม2021 -3 มกราคม 2022
ปิดทำการต่อสาธารณะและงดยืมใช้สถานที่  ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ออก

2021-12-22