ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-5)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานกรุงไทเปในวันที่ 19 กันยายน2022  (วันจันทร์)เวลา9:00-12:30น. จัดชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ณ ห้องเรียนแรงงาน(ชั้น6 เลขที่101 หม่งเจี่ยต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ภายในสถานที่ให้บริการดูแลเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครลงทะเบียนเรียน รายละเอียดกรุณาค้นหาดูที่ เว็บไซต์ไทเปจิ้วเยี่ยะต้าผูเถี่ยหรือโทรเบอร์23085231กด 703จางเสี่ยวเจี่ย  712หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2022-09-14