ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซื่อหลิน9/28-10/22จัด“หลักสูตรน้ำมันหอมระเหยอโรม่าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-8)

เรียนการทำน้ำมันหอมระเหย และเข้าใจผลที่น้ำมันหอมระเหยมีต่อสุขภาพผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ
วันเวลา: 9/28-10/22 ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา13:30-16:30น.
สถานที่: ศูนย์กิจกรรมประชาชนเขตซิ่นอี้เขตซื่อหลิน(B1เลขที่132ถนนจีเหอ เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
เบอร์โทร:02-28826200 ต่อ 6501คุณซ่ง

วันที่ออก

2021-09-22