ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน5/16-9/26จัด“ชั้นเรียนภาษาเวียดนามและวัฒนธรรมหลากหลายสำหรับทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (4-1)

เรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายด้วยวิธีร้องเพลง ภาพยนตร์ บัตรคำ เกม และกิจกรรมDIY เสริมความสามารถด้านสองภาษาให้กับสมาชิกผู้เรียน!

วันเวลาเรียน:
1.เรียนครึ่งวันวันอาทิตย์:5/16、5/23、5/30、6/6、6/20、6/27、9/5、9/12、9/19、9/26 ทุกวันอาทิตย์เวลา14:00-16:30น. 10 คาบเรียน(*6/13หยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง)
2.ชั้นเรียนภาคฤดูร้อน:7/24(วันเสาร์) เวลา 09:30-12:00น. เวลา14:00-16:30น. 8/21(วันเสาร์) เวลา09:30-12:00น.  เวลา14:00-16:30น.。

สถานที่เรียน:
1)เรียนครึ่งวันวันอาทิตย์:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป ห้องเรียนชั้น3(ชั้น3เลขที่171ช่วง2ถนนฉางซา เขตว่านฮวา กรุงไทเป )
2)ชั้นเรียนภาคฤดูร้อน:ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)

เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/o9X255
เบอร์โทรสอบถาม:(02)2230-0339 เจินเสียนเซิง
เป้าหมาย:นักเรียนทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เรียนระดับชั้นประถมปีที่5-นักเรียนชั้นมัธยมปีที่3 จะได้รับการพิจารณาก่อน สำหรับนักเรียนระดับอายุอื่นๆเป็นรายชื่อสำรอง รวม15 คน รับจนเต็มจำนวน
 


 

วันที่ออก

2021-04-07