ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ที่ผ่านมามีประชาชนชาวไต้หวันถูกหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศ เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและละเมิดเสรีภาพความ ปลอดภัยส่วนบุคคล กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัว (9-2)

ที่ผ่านมามีประชาชนชาวไต้หวันถูกหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศ เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและละเมิดเสรีภาพความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์กลลวงจัดหางานต่างประเทศ
https://mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

เว็บไซต์พัฒนาความสามารถผู้พำนักใหม่
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1

เว็บไซต์กรมตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.gov.tw

วันที่ออก

2022-09-06