ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

5/19สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและซื่อหลินจะเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและยืมใช้สถานที่(5-4)

เพื่อรับมือกับโรคปอดอักเสบรุนแรง (COVID-19) และคุ้มครองสุขภาพของเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้ที่มาใช้บริการ ขอได้โปรดให้ความร่วมมือดังนี้:

1.ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวัดบริเวณหน้าผากพร้อมทั้งจดบันทึก ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

2. หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิ≧37.5℃) อาการระบบทางเดินหายใจ หรือท้องเสีย ห้ามเข้าและกรุณารีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

3. กรุณาเว้นระยะห่างทางสังคม (ในอาคาร1.5 เมตร)

4.ที่นั่งในชั้นเรียนหรือทำกิจกรรมต้องมีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม (นั่งสลับฟันปลา)  และนั่งตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ ระหว่างทำกิจกรรมห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่ม

5. ขณะทำกิจกรรมควรเปิดหน้าต่างไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ รักษาให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

6.สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ฯมีระบบควบคุมจำนวนคน สูงสุดจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น

7. ผู้มาใช้บริการขอให้“สวมหน้ากากอนามัย , ล้างมือบ่อยๆ”ระวังสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยกันป้องกันโรคระบาด

8.ระบบควบคุมซึ่งทางสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ฯบันทึกข้อมูลชื่อสกุลจะเก็บไว้เป็นเวลา1เดือน ตามกฎข้อบังคับเมื่อครบกำหนดจะถูกทำลายไป

9.หลังให้ยืมใช้สถานที่แล้ว หากมีผลกระทบจากโรคระบาดหน่วยงานบริหารจำเป็นต้องใช้สถานที่เพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานสำรอง จะให้สำนักงานฯได้ใช้สถานที่ก่อนโดยไม่มีเงื่อนไข
 

วันที่ออก

2020-05-15