ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“กลุ่มอ่านอบอุ่นผู้ปกครองและบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-4)

1. มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดนมอบหมายจากสำนักอนามัยกรุงไทเปจัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปปี2022”กิจกรรมจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน-ตุลาคม เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลการดูแลสุขภาพสำหรับเด็ก การป้องกันและรับมือกับโรคโควิด มาตรการสวัสดิการสังคม และนำผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการพัฒนาร่างกายจิตใจลูก และเทคนิคการนำอ่านหนังสือนิทานภาพ ผ่านหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นมืออาชีพ กระตุ้นการพัฒนาการทางสมองของลูก การพัฒนาทางภาษาและเพิ่มความสามารถทางความเข้าใจ กระตุ้นให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาครอบครัวบ่มเพาะให้บุตรธิดาสนใจเคยชินกับการอ่านและเรียนรู้ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและบุตรธิดา
2. หลังจบหลักสูตรจะมอบหลักฐานชั่วโมงความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐานและความรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อใช้ในการโอนสัญชาติ
3. “กลุ่มอ่านอบอุ่นผู้ปกครองและบุตร”เวลาและสถานที่มีดังนี้ วันที่ 24 กันยายน-19 พฤศจิกายน ปี2022 ทุกวันเสาร์เวลา 14: 00-16: 00 น. คาบสุดท้าย19 พฤศจิกายน จะเป็นเวลา14: 00-17: 00 น. จัดที่ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่ 21ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)
4. หากผู้สมัครมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณซู นักสังคมสงเคราะห์ เบอร์โทร:2230- 0339

วันที่ออก

2022-09-14