ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิไช่เจินจู 1/24 จัด“ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” (12-6)

พิจารณาตามโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดที่ออกแบบหลักสูตรค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะมีกลุ่มเล็กร่วมสร้างสรรค์อาคาร ทั้งกิจกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษ  กระตุ้นความคิด ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ใช้ในชีวิต! 

เป้าหมาย:มัธยมต้นปีที่1-ปีที่3 มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ( 50 คน รับจนกระทั่งเต็มจำนวน)
หลักสูตรเรียนฟรี!

วันเวลา:2022/1/24 ( วันจันทร์ ) เวลา 14:00-16:00 น.
สถานที่:ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเจี้ยนถัน ห้องเรียน332 (เลขที่16 ช่วง4 ถนนจงซานเป่ย เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
โทรศัพท์:(02)2504-8088#13   หัวหน้าเซียะ
เว็บไซต์สมัคร:ลิงก์เว็บไซต์

วันที่ออก

2021-12-30