ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อมูลหลักสูตร“การอบรมจัดหาจ้างงาน”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี2022 (7-9)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานจัดหลักสูตรอบรมจัดหาจ้างงานในวันที่  27 กรกฎาคม 2022 (วันพุธ) เวลา9:00-12:30น. ห้องเรียนแรงงาน(ชั้น6 เลขที่101 หม๋งเจียต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป) มีให้บริการรับเลี้ยงดูเด็ก ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมสมัครเรียน รายละเอียดกรุณาสอบถาม:23085231 กด 703 จางเสี่ยวเจี่ย 712 หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2022-07-22