ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิไช่เจินจู9/23(วันพุธ) จัด“นัดพบแบ่งปันแผนสร้างศักยภาพผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-3)

แนะนำ“สมุดบัญชีการเงินสุขสันต์”และผลการดำเนินการช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันนวัตกรรมใหม่ที่เป็นไปได้ให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(9-3)

วันเวลา:109.9/23(วันพุธ) เวลา 13:30-17:00  น.
สถานที่:ไถหวันต้าเสวียเช่อฮุ่ยเค๋อเสวียเหยี้ยนชั้น3เหลียงกั่วซู่กั่วจี้ฮุ่ยอี้ถิง(เลขที่1ช่วง4 ถนนหลั่วสือฝูเขตต้าอัน)
เว็บไซต์รับสมัคร:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolccp4iEBpCpabOsz5jocClyDeSU2gmjk_UFcevK42W0Omw/viewform
เบอร์โทร:2504-8088#23

Publish Date

2020-09-08