ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ทดสอบทักษะทางเทคนิคสำนักงานพัฒนาแรงงาน 2021.1/5-1/14 จัด「การลงทะเบียนสมัครทดสอบทักษะช่างทั่วประเทศครั้งที่ 1ปี2020」(12-6)

ปี2021ครั้งที่2เป็นต้นไป แรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่สมัครลงทะเบียนทดสอบการเชื่อมทั่วไป การเชื่อมทังสเตนอาร์กอน และการเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นงาน3ประเภทใบอนุญาตระดับเดียว ให้ยื่นขอคำถามวิชาที่ทดสอบเป็นภาษาต่างประเทศก่อนล่วงหน้า ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทยและภาษาฟิลิปปินส์(ใช้ภาษาอังกฤษ) 4ภาษาให้เลือก1 และจะทดสอบในเขตพื้นที่ที่กำหนดให้ตามรายละเอียดในใบสมัคร
 

วันที่ออก

2020-12-29