ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 10/29 จัด “สัมมนางานสังคมสงเคราะห์ก้าวข้ามวัฒนธรรม” (10-8)

เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์มาร่วมพูดคุยถึงเมื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงในครอบครัว แต่ละหน่วยงานให้มาตรการบริการและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

วันเวลา:10/29(วันศุกร์)เวลา09:00-16:30น.
สถานที่:สถานที่ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7 เลขที่ 21 ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)
เบอร์โทร:02-2558-0133  ต่อ  12

วันที่ออก

2021-10-20