ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“โลกแห่งผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่.....กิจกรรมไกด์น้อยออนไลน์”กำลังเปิดรับผลงาน!(5-11)

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมส่งบทความหรือหนังสั้น แนะนำประเทศเดิมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เช่น วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร สถานท่องเที่ยว อาคารสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือจารีตประเพณี!
เนื้อหากิจกรรม:
1. ใช้ภาษาจีนกลาง จำนวน300-1,000คำ พร้อมรูปถ่าย1ชุด(ใช้มากสุด10ใบและต้องถูกกฎหมาย)
2. หนังสั้นยาว3-5นาที รวมหัวข้อหนังสั้นและคำอธิบายสั้นๆ(ไฟล์ไม่เกินกว่า200MB)
3. LINEเว็บพัฒนาความสามารถผู้พำนักใหม่ส่งไฟล์ หัวข้อและคำอธิบายสั้นๆลงในใบสมัคร(ID:@ifitw)จะมีทีมกิจกรรมรวบรวมแล้วอัปโหลดไปหน้าเว็บไซต์กิจกรรม
4. แต่ละคนจำกัดเพียงหนึ่งบทความและหนังสั้นหนึ่งเรื่องเท่านั้น ช่วงเวลาการทำกิจกรรมสามารถแบ่งปันทาง Facebookให้เพื่อนช่วยลงคะแนนโหวตให้
5. ทุกวันทุกคนสามารถกดไลค์โหวตไปที่บทความและหนังสั้น แต่ละผลงานโหวตมากสุด3คะแนน
เวลาส่งผลงาน:วันที่1พฤษภาคม2021(วันเสาร์)- 9มิถุนายน(วันพุธ)
 
วันโหวตคะแนน:วันที่10มิถุนายน2021(วันพฤหัสบดี)- 24มิถุนายน(วันพฤหัสบดี)
เบอร์โทร:02-23889393 กด2526 หลินเสี่ยวเจี่ย
อธิบายเนื้อหากิจกรรม:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=91542&ctNode=37214&mp=1#aC

 

วันที่ออก

2021-05-25