ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออกกรุงไทเป 10/24จัด「สัมมนาสุขสันต์3-การคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำหรับเด็ก」(10-2)

อบรมการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำหรับเด็ก

วันเวลา:109.10/24(วันเสาร์) เวลา 14:00-16:00  น.
สถานที่:เน่ยหูกั่นเอินถัง(เลขที่ 66 ตรอก99ซอย 39 ช่วง3ถนนคังหนิง )
เบอร์โทร:2631-7059 กด11
 

Publish Date

2020-10-08