ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซงซาน5/24-9/9 จัด“ชั้นเรียนปรุงอบอาหารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021” 6/3-7/15จัด“ชั้นเรียนการปรับตัวใช้ชีวิตและการเพ้นท์เล็บสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021”เลื่อนการเปิดสอนออกไปชั่วคราว(5-9)

เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของทางรัฐบาลในการป้องกันโรคระบาด สำนักงานเขตซงซานกรุงไทเปเดิมกำหนด5/24-9/9 จัด“ชั้นเรียนปรุงอบอาหารสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021” 6/3-7/15จัด“ชั้นเรียนการปรับตัวการใช้ชีวิตและการเพ้นท์เล็บสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่2021”เลื่อนการเปิดสอนออกไปชั่วคราว วันเวลาเรียนจะปรับตามสถานการณ์ของโรคระบาดและจะประกาศให้ทราบเพิ่มเติม โดยจะใช้โทรศัพท์แจ้งต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนทราบ
รายละเอียดกรุณาโทรสอบถามได้ที่สำนักงานเขตซงซานกรุงไทเป(02)87878787 กด736 เฉินเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-05-19