ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

มูลนิธิสวัสดิการเพื่อสังคมอีเดน10/31(วันเสาร์) จัด“สร้างความสุข อีเดนส่งต่อความรัก”ตลาดนัดแห่งรักษ์สิ่งแวดล้อม(10-5)

มีบูธประมาณ100บูธออกร้านสิ่งของมือสองและสินค้าใหม่เพื่อการกุศล อาหารอร่อยนานาชาติ การแสดงเต้นรำของทายาทผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 และการแสดงตื่นเต้นอื่นๆ


วันเวลา:109.10/31(วันเสาร์) เวลา11:00-16:00 น.
สถานที่:ลานจงซันฮวาหยวนอนุสรณ์เจียงไคเช็ค
โทรศัพท์:(02)2230-6670#7203

วันที่ออก

2020-10-23