ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

นิตยสารพาราโนมาไต้หวันฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย เดือน12อ่านออนไลน์ ! (12-5)

ฉบับนี้จะแนะนำแนวทางปกป้องสิ่งแวดล้อมทางสังคมในไต้หวัน ปัญหาสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น


วันที่ออก

2021-12-30