ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“การแสดงผลสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ใน“แผนงานบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี 2022 (11-4)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานจัดกิจกรรมการแสดงผลสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2022 (วันศุกร์) เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้องแรงงาน (ชั้น 6 เลขที่ 101 หม่งเจียต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมทำกิจกรรม รายละเอียดค้นหาได้ที่:เว็บไซต์ไถเปจิ่วเย่ต้าผู่เถียหรือโทรสอบถามที่เบอร์23085231กด 703จางเสี่ยวเจี่ย, 712หยางเสี่ยวเจี่ย


วันที่ออก

2022-11-16