ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซื่อหลิน10/25、10/27 จัด“หลักสูตรสบู่ทำมือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (10-11)

ประดิษฐ์สบู่ขมิ้นชันทำมือและลิปบาล์มทำมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม !
วันเวลา:10/25、10/27เวลา 13:30-16:30 น.
สถานที่:ห้องโถงสำรองซิ่นอี้ เขตซื่อหลินกรุงไทเป(B1เลขที่132 ถนนจีเหอ เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
โทรศัพท์:02-2882-6200 ต่อ 6501 ซ่งเสี่ยวเจี่ย
ลิงก์รับสมัคร:ลิงก์เชื่อมตามด้านล่าง

วันที่ออก

2021-10-22