ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยจัดการแข่งขันแผนดำเนินการ“พหุวัฒนธรรม นวัตนกรรมชีวิตใหม่” (5-2)

1.เพื่อได้นำภูมิหลังวัฒนธรรมหลากหลายที่โดดเด่นของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดามาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเร่งบ่มเพาะแนวคิด“พหุวัฒนธรรม”และ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” (The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,เรียกย่อว่า ICERD)ยกระดับให้ทุกคนเข้าร่วมและเข้าใจกิจการสาธารณะ สร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์แผนงาน ให้กลมกลืนเข้ากับกิจกรรมที่มีในชุมชน
หรือในสถานศึกษา แปรเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและการดำเนินการ พร้อมผ่านการฝึกฝนทางภาคสนาม โปรโมทชื่นชมความแตกต่างที่มีในสังคม เคารพความหลากหลาย จึงจัดดำเนินการแข่งขันนี้ขึ้น

2.คาดว่าจะคัดเลือก10ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ทีมที่รับเลือกจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 80,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 16 พฤษภาคมสิ้นสุดถึง 15 กรกฎาคม จะนับตามตราประทับไปรษณีย์ ส่งมาที่「ฝ่ายธุรกรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย(แผนกให้คำปรึกษาผู้ย้ายถิ่น)」(ชั้น5 เลขที่15 ถนนกวางโจว เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป)รายละเอียดกรุณาค้นหาที่เว็บไซต์ข่าวสารรอบโลกของกรมตรวจคนเข้าเมือง(https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/147023/307312/)หรือเว็บไซต์ข่าวพัฒนาความสามารถผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (https://ifi.immigration.gov.tw) ข่าวใหม่ล่าสุด หรือโทรสอบถามเบอร์02-23889393 กด 2592โจวเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2022-05-06