ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าเยี่ยมชมร้านค้าสนาม1”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี2023 (3-4)

สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเปจัดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าเยี่ยมชมร้านค้าในวันที่ 25 มีนาคม 2023 

(วันเสาร์) เวลา9:00-17:00น. ที่ร้านค้าแฟรนไชส์ที่มีชื่อ(ชั้น2 เลขที่276 ถนนซงเจียง เขตจงซาน 

กรุงไทเปและเลขที่ 80 ถนนเป่าเฉียว เขตชินเตี้ยน นครนิวไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมลงทะเบียนสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม:เว็บไซต์ไทเปจิ้วเย่ต้าปู๋

หรือโทรเบอร์ :23085231 กด 703 จางเสี่ยวเจี่ย หรือ กด 712 หยางเสี่ยวเจี่ย


วันที่ออก

2023-03-14