ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออกกรุงไทเป3/13(วันเสาร์) จัดอบรมจิตอาสาบริการ (2-3)

ยินดีต้อนรับครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และประชาชนทั่วไปที่ปราถนาจะเข้าร่วมทำงานด้านบริการช่วยเหลือคน ผู้ที่อบรมแล้วจะดีมากหากหลังอบรมสามารถเข้าร่วมงานบริการที่ศูนย์บริการฯอย่างน้อย2ครั้ง

วันเวลา:110.3/13(วันเสาร์) เวลา 13:30-16:30 น.
สถานที่:ศูนย์บริการห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่ตะวันออก(ชั้น1เลขที่19ตรอก83ซอย189ช่วง3 ถนนคังหนิง กรุงไทเป)
เบอร์สมัคร:(02)2631-7059 กด 12 คุณหลินนักสังคมสงเคราะห์

วันที่ออก

2021-02-04