ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เดือน8ท่องเที่ยวชิลๆ-กิจกรรมแบ่งปันพหุวัฒนธรรมสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (7-15)

สนุกสนานไร้พรมแดน...ท่องเที่ยวชิลๆ
ไม่เบียด ไม่เหนื่อย ไม่ต้องต่อคิว
เรียนสนทนาเชิงปฎิบัติภาษาไทยและฮ่องกงแบบสบายๆ
จากเดือน6ที่ได้แนะนำให้รู้จักฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแล้ว ครั้งนี้มารู้จัก【ฮ่องกง】และ【ไทย】
วันเวลา :  2022.08.14(วันอาทิตย์)
สถานที่ :สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน....สวนพหุวัฒนธรรม 2
เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/ZADRAW
ช่วงเช้า :แบ่งปันวัฒนธรรมฮ่องกง+ภาษาใช้ในการท่องเที่ยว
ช่วงบ่าย:แบ่งปันวัฒนธรรมไทย+ภาษาใช้ในการท่องเที่ยว
เบอร์โทรสอบถาม:2504-8088 กด  23
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ20ปีขึ้นไป
ผู้ที่เข้าร่วมตลอดทั้งกิจกรรมจะมอบของกำนัลให้ 1ชิ้น

วันที่ออก

2022-08-02