ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ปี 2022 เดือน8 ฉบับที่ 41 กระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย ออกทุกสองเดือน (8-8)

1. เพื่อส่งเสริม“นโยบายมุ่งลงใต้”และสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสามประเทศเป้าหมาย ในเดือนธันวาคม ปี 2015กระทรวงการต่างประเทศเริ่มจัดพิมพ์นิตยสาร《ไต้หวันพาราโนมา》(ซึ่งด้านล่างจะเรียกย่อว่า《พาราโนมา》)นิตยสารสามภาษาฉบับภาษาอาเซียนออกทุกสองเดือน กลายเป็นสิ่งตีพิมพ์ที่สำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมไต้หวันและการปฏิสัมพันธ์ทวิภาคีที่ลึกซึ้งของทั้งสองฝ่าย

2. เนื้อหาแต่ละภาษามีดังนี้(1) 「หัวข้อร่วม」หัวข้อคือ“มาจู่ในไต้หวัน”เนื้อหาประกอบด้วย 4บทความ “เดือนมีนาคมปฏิทินจันทรคติจีน‘คลั่ง’เทพมาจู่..เจ้าแม่ทับทิมแห่งไต้หวัน”“มอง‘สง่าราศีแห่งเทพ’สถาปัตยกรรมและงานหัตถศิลป์ในศาลเจ้าเทียนโฮ่วกง  ” “ มองผ่านเลนส์ ‘แสวงบุญในไต้หวัน’พลังชีวิตจากจิตศรัทธา” “ชาวต่างชาติกระตือรือร้นแห่เทพมาจู่อย่างไม่เห็นแก่ตัว  ”นำเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นแห่งเทพมาจู่และแสงสะท้อนที่มีต่อโลก (2)หน่วย「รู้จักไต้หวัน」หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งรถไฟเซินเอ้า..ถิ่นวัฒนธรรมเหมืองแร่ ทองคำ และถ่านหิน”แนะนำเส้นทางเซินเอ้าเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน นำผู้อ่านชาวอาเซียนชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติและทางมนุษยศาสตร์  (3) หน่วย「แผนงานพิเศษเอเซียตะวันออกเฉียงใต้」หนึ่งบทความ“ฟังบทเพลงแห่งเกาะใต้.. โครงการดนตรีเกาะใต้...เพลงนกน้อย.” แนะนำโครงการดนตรีสากลครั้งแรกที่ครอบคลุม 16 เกาะในเกาะใต้ เสนอเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไต้หวันและเกาะใต้

3. 《พาราโนมา》นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละภาษาออนไลน์ทยอยหาอ่านได้ทางเว็บไซต์ (https://www.taiwan-panorama.com.tw)  

วันที่ออก

2022-08-22