ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป 9/12-11/21 จัดชั้นเรียน“โอบกอดวัยทอง ชีวิตใหม่ที่มีเสน่ห์~กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่วัยกลางวัยสูงอายุ” (8-13)

เชิญวิทยากรมืออาชีพ นำทุกท่านเข้าสู่ความเข้าใจภาวะวัยทองอย่างลึกซึ้งและเป็นในเชิงบวก พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง!

วันเวลา:109.9/12 ,9/19 ,10/17 ,10/24 ,10/31 ,11/7 ,11/14 ,11/21 วันเสาร์เวลา14:00~17:00 น.
สถานที่:ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง)
เบอร์โทร:(02)2558-0133 ต่อ15

Publish Date

2020-08-25