ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงซาน9/29จัด“ชั้นเรียนหัตถกรรมเครื่องหนังขั้นสูงสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (9-9)

เรียนรู้การออกแบบเครื่องหนัง การทำแพทเทิร์นและการตัดเย็บ ออกแบบเครื่องหนังสไตล์ของตัวเอง
วันเวลา:9/ 29 เวลา 09:00-12:00น. เวลา13:30-16:30 น.
สถานที่:ห้องโถงศูนย์บริหารเขตจงซาน(ชั้น10 เลขที่367ถนนซงเจียง เขตจงซาน กรุงไทเป)
เบอร์โทร:02-25031369 ต่อ592 เซี๊ยะเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2021-09-22