ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน ตั้งแต่7/13เป็นต้นไป พนักงานล่ามประจำสมาคมฯจะกลับมาเปิดให้บริการปรึกษาสอบถาม(7-2)

เพื่อตอบสนองตามศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดที่ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนขึ้นเป็นระดับ3มีการขยายเวลาไปจนถึง7/26และตั้งแต่7/13เป็นต้นไปปรับให้มีมาตรการที่ผ่อนปรนลง  สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ปรับการให้บริการดังต่อไปนี้:
1.สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินยังคงปิดทำการชั่วคราว จนกว่าจะยกเลิกการแจ้งเตือนระดับ3แล้วจะแจ้งให้ทราบเวลาที่เปิดทำการเพิ่มเติมอีกครั้ง
2.พนักงานล่ามประจำสมาคมฯจะกลับมาเปิดให้บริการปรึกษาสอบถามอีกครั้ง หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุณาโทรสอบถามพนักงานล่ามประจำสมาคมฯได้ในเวลาที่เปิดบริการ:
พนักงานล่ามประจำสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินเบอร์โทร:(02)2883-7750
พนักงานล่ามประจำสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาเบอร์โทร:(02)2370-1046

วันที่ออก

2021-07-15