ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตใต้9/24จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์“รู้สึกดี...หมูผัดตะไคร์&ต้มยำสไตล์กัมพูชา” (9-6)

วิทยากรวัฒนธรรมชาวกัมพูชานำอาหารรสดั้งเดิมมาแนะนำ!
วันเวลา:24 /9/2020(วันพฤหัสบดี) เวลา14:30-17:30 น.

สถานที่:ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตใต้กรุงไทเป(ชั้น1เลขที่7ตรอก127ถนนจิ่งซิง เขตเหวินซาน)

สายด่วนรับสมัคร:02-29312166

Publish Date

2020-09-16