ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ยกเลิก“กองการสังคมกรุงไทเปให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือกลุ่มภาคองค์กรเอกชนจัดข้อควรทราบแผนดำเนินงานการบริการสนับสนุนสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว” (1-2)

ในวันที่17ธันวาคม 2020 กองการสังคมกรุงไทเปประกาศยกเลิกคำสั่ง【สตรีและเด็กกองการสังคมกรุงไทเปเลขที่10932010721】และประกาศบนหน้าข่าวที่ว่ากรุงไทเปเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2020 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม 2021 พร้อมแนบคำสั่งยกเลิกหนึ่งฉบับ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปค้นหาดู

วันที่ออก

2021-01-12