ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน (8-10)

1. อย่านำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายจากต่างประเทศ
2. อย่าสั่งซื้อสินค้าเนื้อสัตว์จากเว็บไซต์ที่ไม่รู้จักที่มา
3. รับสินค้าเนื้อสัตว์ที่ไม่รู้ที่มาโปรดทิ้งลงถังขยะทั่วไปอย่าทิ้งลงถังเศษอาหาร หรือส่งสำนักควบคุมโรคติดต่อในสัตว์หรือกองคุ้มครองสัตว์
สายด่วนรับแจ้ง:0800-039-131
 
*ละเมิดนำสินค้าเนื้อสัตว์เข้ามารับโทษจำคุกสูงสุด7ปี หรือปรับ3,000,000ดอลลาร์ไต้หวัน

วันที่ออก

2021-08-30