ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการหมายเลขบัตรประจำตัวแบบใหม่สำหรับชาวต่างชาติ เริ่มดำเนินการวันที่2มกราคม2021 (1-6)

โครงการหมายเลขบัตรประจำตัวแบบใหม่สำหรับชาวต่างชาติเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่2มกราคม2021 โดยนำหมายเลขประจำตัว(ภาษาอังกฤษ2ตัวอักษร+8หมายเลข) แก้ไขเทียบกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน(ภาษาอังกฤษ1ตัวอักษร+9หมายเลข) รายละเอียดกรุณาดูได้ที่:

1.เว็บไซต์ข่าวสารทั่วโลกกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย「พื้นที่หมายเลขบัตรประจำตัวแบบใหม่สำหรับชาวต่างชาติ」:
https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/238440/

2.เบอร์สอบถาม:「1996กระทรวงมหาดไทยสายด่วนบริการสอบถาม」「สายด่วนบริการสอบถามการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ(0800-024-111)」

วันที่ออก

2021-01-20