ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กี่ยวกับเจ้าหน้าที่ชั่วคราวในสถาบันการศึกษาต่างๆของกรุงไทเปควรจัดให้อยู่ในกรณีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่เข้าทะเบียนบ้านหรือไม่ (1-2)

แต่ละสถาบันการศึกษาหากมีชาวต่างชาติ(รวมผู้ที่ถือสองสัญชาติซึ่งมีสัญชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)และคู่สมรสชาวต่างชาติ)ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวในสถาบันการศึกษา จะพิจารณาตามปัจจัยลักษณะงานโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและการรักษาความลับเพื่อใช้จัดการอย่างเหมาะสม

วันที่ออก

2022-01-10