ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตเน่ยหู5/6-6/24 จัด“ชั้นเรียนโยคะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” (3-7)

ผ่านการเล่นโยคะยืดคลายเส้นให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ
วันเวลา:110/5/6-6/24  ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00-12:00 น.
สถานที่:ศูนย์กิจกรรมชุมชนเขตจือชิง(เลขที่20ช่วง1ถนนคังหนิง เขตเน่ยหู กรุงไทเป)
โทรศัพท์:(02)2792-5828 กด 208
 

วันที่ออก

2021-03-27