ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กิจกรรม“กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป ปี2022 ” (8-7)

1.มูลนิธิเพื่อสวัสดิการสังคมอีเดนมอบหมายจากสำนักอนามัยกรุงไทเปจัดกิจกรรม“กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปปี2022”กิจกรรมจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน-ตุลาคม เชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมหลักสูตรการดูแลสุขภาพ อาทิ เรียนรู้วัยหมดประจำเดือนและการดูแลสุขภาพภาวะรังที่ว่างเปล่า ร่วมสำรวจสังเกตตนเอง การจัดการอารมณ์เชิงบวก อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และแนะนำการดูแลบ้านหลังโรคระบาด แนะนำการบริการอนุบาลระยะยาว2.0   ผู้ปกครองและบุตรธิดาอ่านหนังสือนิทานภาพร่วมกัน รู้จักการดูแลสุขภาพเด็ก ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาเรียนรู้กันอย่างผ่อนคลาย เติบโตด้วยความสุข 
2.หลังจบหลักสูตรจะมอบหลักฐานชั่วโมงความสามารถทางภาษาขั้นพื้นฐานและความรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อใช้ในการโอนสัญชาติ
3. “สุขภาพอ่อนเยาว์มาเคลื่อนไหวกัน『ยิ่ง』รักตัวเอง~กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป”เวลาและสถานที่มีดังนี้ วันที่6 กันยายน-25 ตุลาคม ปี2022 ทุกวันอังคารเวลา14:00-16:00 น. คาบสุดท้ายเวลาเป็น 13:30-16:30น. จัดที่ศูนย์กิจกรรมฉือโยว่ฉวู เขตซงซาน(เลขที่ 580 ช่วง 4 ถนนปาเต๋อ เขตซงซาน กรุงไทเป 105   )
4. “กลุ่มอ่านอบอุ่นผู้ปกครองและบุตร”เวลาและสถานที่มีดังนี้ วันที่ 7 กันยายน-26 ตุลาคม ปี2022 ทุกวันพุธเวลา09:30-11:30 น. คาบสุดท้าย26 ตุลาคม จะเป็นเวลา09:30-12:30 น. จัดที่ถิ่งเค่อเหยี๋ยนช้วงคงเจียน(ชั้น 2 เลขที่104 ถนนซีหนิงเป่ย เขตต้าถง กรุงไทเป)
5.ผู้ที่ต้องการสมัครหรือมีข้อสังสัยใดๆสามารถโทรสอบถามคุณซู นักสังคมสงเคราะห์  เบอร์โทร:2230-0339 

วันที่ออก

2022-08-19