ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเข้าใจ (9-8)

ช่วงที่ผ่านมามีชาวไต้หวันถูกหลอกไปต่างประเทศ ทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเข้าใจ


พื้นที่ประชาสัมพันธ์กลลวงจัดหางานต่างประเทศ

https:// www.mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136


เว็บไซต์เพื่อพัฒนาความสามารถผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1


เว็บไซต์กรมตรวจคนเข้าเมือง

https://www.immigration.gov.tw

วันที่ออก

2022-09-27