ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ปี2023การอบรมประเมินมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศที่หายาก (11-6)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาชาวจีน(โพ้นทะเล)ที่มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมปลายอาชีวะศึกษาขึ้นไปให้ได้ผ่านการประเมิน "มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ" ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม ช่วยเหลือสอบได้ "ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์"เข้าสู่ตลาดงาน แก้ปัญหาของความไม่สมดุลของความต้องการมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างฐานบุคลากรที่มีความสามารถด้านการท่องเที่ยวไต้หวัน ยกระดับคุณภาพความสามารถ ยกระดับความเป็นแนวหน้าต่อนานาชาติ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาชาวจีน(โพ้นทะเล)ที่มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมปลายอาชีวะศึกษาขึ้นไปและมีความชำนาญการใช้ภาษาต่างประเทศ(นอกจาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

ลิงก์ https://www.tourguide.org.tw/posts_switch/tw/rare_study_info/

วันที่ออก

2023-11-15